Motorola promocije

Motorola edge 50 ultra

PROMOCIJA JE ZAVRŠENA! - Motorola edge 30 neo

Kupovinom Motorola edge 50 ultra telefona stičete pravo na poklon moto buds+ bežične slušalice..

Kako bi korisnici ostvarili pravo na poklon, potrebno je učiniti sledeće korake i ispoštovati uslove:

1. Kupovina Motorola edge 50 ultra modela telefona.

2. Kupovina mora biti izvršena kod ovlašćenih Motorola partnera: Yettel, A1, MTS i retail partnera

3. Bilo da je kupovina izvršena na prodajnom mestu ili online, kupac mora da priloži dokaz o kupovini prilikom popunjavanja prijave na motorolapromocije.rs.

4. Neophodno je da kupac popuni sva polja u formularu za prijavu (Ime i Prezime, Broj telefona, Mail adresa, Slika računa ili Ugovora, IMEI broj, Partner kod kog je telefon kupljen)

5. Neophodno je da kupac označi sva polja navedena u formularu za prijavu (Imam 18 ili više godina, Potvrđujem da ću sačuvati račun kao dokaz kupovine, Pročitao sam i prihvatam uslove u PRAVILNIKU I DOKUMENTU USLOVI I ODREDBE KORIŠĆENJA)

6. Kupac koji je kupio telefon ima pravo da se prijavi za poklon najkasnije do 04.08.2024 u 23:59 h

7. Rok za isporuku poklona je najkasnije 60 dana od datuma prijavljivanja na mikrosajt motorolapromocije.rs

8. Kupac može biti kontaktiran kako bi dostavio neophodnu dokumentaciju o potvrdi kupovine.

SAGLASNOST

Popunjavanjem prijave za Poklon svaki korisnik pristaje:

– da se njegovi podaci o ličnosti koji su dostupni priređivaču čuvaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i da isti mogu biti korišćeni u svrhe kontaktiranja korisnika, sa ciljem preuzimanja poklona. Korišćenje podataka u marketinške svrhe moguće je isključivo uz njihovu prethodnu saglasnost shodno članovima 10. i 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009- dr.zakon, 68/2012- odluka US i 107/2012).

Pozivamo sve zainteresovane kupce da pogledaju i isprobaju Motorola pametne telefone kod Motorola ovlašćenih partnera – Yettel, A1, mts i kod retail partnera.